Skip to main content

RTG

Gabinety stomatologiczne dr Ryszarda Piotrowskiego wyposażone są w sprzęt rentgenowski umożliwiający natychmiastowe otrzymanie wyników badań. Dzięki stosowaniu programu do wykonywania zdjęć techniką cyfrową (obraz na monitorze komputera) możliwe jest przeprowadzenie bardzo szczegółowej analizy badanego obszaru. Poprzez obróbkę cyfrową wykonanego zdjęcia wykonywane są pomiary odległości wybranych punktów oraz gęstości optycznej tkanek.

Ponadto radiologia cyfrowa pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania nawet 6-9 krotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rentgenowskiego. Jest to szczególnie istotne w leczeniu wymagającym wielokrotnego powtarzania zdjęć, np. w przypadku leczenia endodontycznego.